Auteursarchief: Elise

Maatregelen i.v.m. coronavirus

In het kader van de regelgeving rondom het Coronavirus/COVID 2019 hebben wij besloten tot en met 6 april 2020 geen cliënten face-to-face meer te behandelen. Wij kunnen in de meeste therapie-contacten de geadviseerde contactafstand niet behouden. Daarbij werken wij met de meest kwetsbare groepen in de samenleving en komen op veel verschillende plekken voor ons werk.

Voor spoedvragen zijn wij te bereiken en zullen wij in overleg met u kijken hoe wij kunnen helpen (telefonisch, via beeldbellen of door het afleggen van een huisbezoek). Mocht een huisbezoek nodig zijn dan nemen wij alle hygiëne maatregelen in acht. Mochten wij zelf ziekteverschijnselen hebben, dan vervallen ook de mogelijkheden tot het behandelen van spoedvragen.

In week 14 (30 maart t/m 5 april) zullen wij iedereen persoonlijk benaderen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Voor vragen die niet direct spoed hebben, zijn wij ook bereikbaar en kunnen we telefonisch of via digitale middelen adviseren en meedenken.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Marieke of Nienke.

Nienke den Ouden, ergotherapeut (06-18721131), nienke@ergotherapiepraktijkpraxis.nl
Marieke van Pommeren, stagiaire ergotherapie (06-14058571)