Auteursarchief: Elise

Maatregelen i.v.m. coronavirus

In het kader van de regelgeving rondom het Coronavirus/COVID 2019 hebben wij besloten tot en met 6 april 2020 geen cliënten face-to-face meer te behandelen. Wij kunnen in de meeste therapie-contacten de geadviseerde contactafstand niet behouden. Daarbij werken wij met de meest kwetsbare groepen in de samenleving en komen op veel verschillende plekken voor ons werk.

Voor spoedvragen zijn wij te bereiken en zullen wij in overleg met u kijken hoe wij kunnen helpen (telefonisch, via beeldbellen of door het afleggen van een huisbezoek). Mocht een huisbezoek nodig zijn dan nemen wij alle hygiëne maatregelen in acht. Mochten wij zelf ziekteverschijnselen hebben, dan vervallen ook de mogelijkheden tot het behandelen van spoedvragen.

In week 14 (30 maart t/m 5 april) zullen wij iedereen persoonlijk benaderen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Voor vragen die niet direct spoed hebben, zijn wij ook bereikbaar en kunnen we telefonisch of via digitale middelen adviseren en meedenken.

Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Marieke of Nienke.

Nienke den Ouden, ergotherapeut (06-18721131), nienke@ergotherapiepraktijkpraxis.nl
Marieke van Pommeren, stagiaire ergotherapie (06-14058571)

23 mei 2018: Privacybeleid vernieuwd

Ergotherapiepraktijk Praxis respecteert en beschermt uw privacy en streeft ernaar om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. In het kader van de nieuwe wet gegevensbescherming AVG die 25 mei 2018 van kracht wordt, hebben wij ons privacybeleid aangepast. In de privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Uw mening telt!

Wij willen graag weten wat u van onze dienstverlening vindt. Met behulp van uw mening kunnen wij onze zorg verbeteren.

Doet u mee? Na afloop van een behandeling vragen wij u persoonlijk of u mee wilt doen. Zo ja, dan nodigt CEO-Ergo u per email uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alvast bedankt!

Praxis Ergotherapie per 1 januari 2016 een maatschap

Praxis Ergotherapie is sinds 1 januari 2016 een maatschap. Elise de Vries-Baas werkte al als freelancer bij de praktijk. Zij heeft haar baan als ergotherapeut in het verpleeghuis opgezegd en werkt nu helemaal voor Praxis. Een mooie ontwikkeling, zo vijf jaar na de oprichting van de praktijk door Nienke den Ouden-van den Berg. Nienke is blij met de nieuwe partner: “We vinden het een uitdaging om samen verder te werken aan een mooie praktijk waarin we mensen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn!”