23 mei 2018: Privacybeleid vernieuwd

Ergotherapiepraktijk Praxis respecteert en beschermt uw privacy en streeft ernaar om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. In het kader van de nieuwe wet gegevensbescherming AVG die 25 mei 2018 van kracht wordt, hebben wij ons privacybeleid aangepast. In de privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen.