Om de zorg die nodig is zo goed mogelijk te leveren vinden wij het belangrijk samen te werken met andere bij u betrokken zorgverleners. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts fysiotherapeut of de thuiszorg zijn. We hebben korte lijnen en kunnen zodoende snel handelen.Ons doel is om met verwijzers en collega’s nog meer tot afspraken te komen die de samenwerking bevorderen.

Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op ons vakgebied volgen we regelmatig scholing. Wij verdiepen ons voortdurend in de specialisaties die wij reeds ontwikkeld hebben, zoals behandeling van kinderen en ouderen met een dementie. Wij hebben intercollegiale overleggen en zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Daarbij staan we ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Om een goed beeld te krijgen van hoe cliënten onze dienstverlening beoordelen krijgt iedere cliënt die hier aan deel wil nemen een  (digitale) vragenlijst. De uitkomsten van dit cliënttevredenheidsonderzoek geven ons handvatten om onze manier van werken aan te scherpen.

Als Praxis Ergotherapie willen wij de komende jaren plaats gaan bieden aan stagiaires van de opleiding ergotherapie. Wij vinden het  belangrijk  een bijdrage te leveren aan het opleiden van toekomstige collega’s en aan de ontwikkeling van ons vak.

Als gekeken wordt naar de toekomst is het doel om niet zozeer qua omvang, maar wel qua kennis en specialisaties te groeien.