Kinderen

Kinderergotherapie kan helpend zijn als uw kind moeite heeft met het uitvoeren van alledaagse taken zoals bijvoorbeeld wassen en aankleden, schrijven, knippen, een boterham smeren of spelen met het buurkindje. Soms wordt dit veroorzaakt door een ziekte of handicap of is er sprake van een ontwikkelingsachterstand, maar het kan ook zijn dat er geen duidelijk aanwijsbare reden voor is.

Een kinderergotherapeut kan analyseren waarom iets niet lukt en het kind in behandeling nemen om de betreffende vaardigheid met het kind te oefenen/trainen. Ook kan de kinderergotherapeut adviezen geven aan school of het gezin thuis hoe de betreffende vaardigheid te trainen. Daarnaast kan gezorgd worden voor hulpmiddelen/aanpassingen waarmee het wel lukt.

Ook als uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit en het op school zijn/haar draai niet kan vinden, kan een ergotherapeut met u meedenken.
Wij hebben een holistische visie, dat wil zeggen dat wij het kind in zijn/haar geheel zien, met de omgeving (thuis en school) daarbij. Wij bekijken waar bijzonder gedrag door verklaard kan worden en hoe dit veranderd/verbeterd kan worden.

Naast het behandelen van de kinderen, bestaat onze inzet dus ook uit het geven van adviezen aan ouders/verzorgers en begeleiders van kinderen en het adviseren over – en aanvragen van – voorzieningen en aanpassingen. Daarbij zetten we in op een goede samenwerking met ouders, school en verder betrokken begeleiders en behandelaars.

Specialismen

Prikkelverwerking/sensorische informatieverwerking

Er zijn zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Ze laten ons weten dat we bij een groen stoplicht door moeten rijden en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem.

Wij richten ons op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.
(Bron: Wat is het? | NSSI)

Een SI-therapeut brengt in kaart hoe de sensorische informatieverwerking verloopt bij uw kind. Wij kunnen adviezen en hulpmiddelen geven waardoor uw kind minder last heeft en beter in zijn vel komt te zitten.

Floortime

De gerenommeerde Amerikaanse kinderpsychiater Stanley Greenspan ontwikkelde de behandelmethode Floortime voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals kinderen met autisme.
De Floortimemethode richt zich op het vergroten van de emotioneleintellectuele en sociale mogelijkheden van kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Uit onderzoek blijkt dat zowel de cognitieve als de neurologische ontwikkeling van deze kinderen kan worden gestimuleerd door hen vanaf jonge leeftijd te benaderen op hun eigen unieke niveau.
(Bron: FloorPlay in theorie en praktijk – Fortior)

Een in floortime geschoolde ergotherapeut kan u helpen beter aan te sluiten bij uw kind met ontwikkelingsproblemen (zoals autisme).

Neuromotoriek

Beweging is de eerste taal van een kind. Door middel van bewegen gaat het kind de wereld verkennen en leert het zijn lichaam controleren. Het meest ingewikkelde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan of zitten (houding vasthouden). Zolang een kind dit niet kan, heeft het onvoldoende lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal goed te kunnen leren. Als een kind dit (nog) niet kan terwijl dat qua leeftijd zou moeten, hoe is te dit te verklaren en wat kunnen wij hier aan doen?

Als het uitvoeren van vaardigheden, die eigenlijk zonder nadenken uitgevoerd zouden moeten kunnen worden, lastig is. Als uw kind overal bij na moet denken of er heel veel energie gaat in het naar school gaan, maar daar geen directe verklaring voor is. Als het aanleren van het fietsen, zwemmen en schrijven moeizaam gaat. Dan is het mogelijk dat dit verklaarbaar is vanuit een nog niet rijpe neuromotoriek. Onze kinderergotherapeuten kunnen vanuit deze visie naar uw kind kijken en van daaruit behandelen.

Slapen

Slapen is een dagelijks terugkerende bezigheid die voor iedereen heel belangrijk is. Veel kinderen hebben moeite met in- en/of doorslapen. Onze ergotherapeuten zijn ervaren in het analyseren van het slapen. Waarom heeft een kind moeite met in/doorslapen? Vaak heeft dit een relatie met de sensorische informatieverwerking. Samen met u, maken wij een analyse van het slapen van uw kind en geven wij adviezen hoe het slapen beter kan gaan.