Ergotherapeuten zijn geen solisten maar teamspelers. In deze hoedanigheid werken wij nauw samen met betrokkenen rondom onze cliënten. Dit kunnen zijn:

 • ouders, mantelzorgers
 • verwijzers (artsen)
 • medebehandelaars (paramedici)
 • verzorging/verpleging
 • wmo-consulenten

Ook hebben wij intercollegiaal overleg met ergotherapeuten in de regio.

Samenwerkingsverbanden

Er zijn een aantal vaste samenwerkingsverbanden/overlegstructuren binnen de regio waar wij deel van uit maken:

 • EDOMAH – netwerk van ergotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van cliënten met een dementie en hun mantelzorgers
 • Geriatrienetwerk Drechtsteden 
 • LEEEF, interdisciplinair behandelteam voor mensen met somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten
 • ParkinsonNet: landelijk netwerk van ruim 3400 zorgverleners gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson
 • Regiogroep Kinderergotherapie Zuid-Holland-Zuid
 • Regiogroep Doe – eerst lijns ergotherapeuten, regio Drechtsteden
 • Stichting Zorgplatform Graafstroom