Soms is zelfstandig handelen van de cliënt niet haalbaar en zijn er mantelzorgers nodig om het uitvoeren van de activiteit te begeleiden of over te nemen. De intensieve zorg voor een ander kan zowel fysieke als psychische belasting geven. De ergotherapeutische behandeling richt zich dan niet op de cliënt met de beperking maar op de mantelzorger. De ergotherapeut kan samen met de mantelzorger kijken naar de mogelijkheden en de oplossingen om de belasting te verminderen en de dagelijkse ondersteuning te vergemakkelijken.

Hierbij kunt u denken aan een tilinstructie,  advies over tilvoorzieningen, advies over zitvoorzieningen en mobiliteit in- en buitenshuis.

Ook aan professionals, zoals thuiszorg medewerkers, worden adviezen gegeven hoe de fysieke belasting van de zorg te verminderen.

Bij enkele zorgverzekeraar wordt begeleiding aan mantelzorgers door een ergotherapeut vergoed vanuit de basisverzekering. Dit kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering.