Missie

Het Latijnse woord Praxis betekent handeling. Kinderen, volwassenen en ouderen kunnen om allerlei redenen problemen of beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun dagelijkse handelingen/ activiteiten. Praxis ergotherapie zoekt samen met u naar manieren om de activiteiten toch zo optimaal mogelijk uit te voeren. Uitgangspunt hierbij is  dat u zoveel als mogelijk de regie over het eigen leven kan hebben.

We hechten grote waarde aan persoonlijke aandacht en kleinschaligheid. De client staat centraal. We proberen goed naar uw verhaal te luisteren. Samen met u bekijken we hoe we uw mogelijkheden optimaal kunnen benutten, zodat u het beste uit de behandeling kan halen.

De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving, dus bij voorkeur bij u thuis, in de werksituatie of op school. Behandeling van kinderen vindt vaak plaats in onze praktijkruimte.

Visie

Om de zorg die nodig is zo goed mogelijk te leveren vinden wij het belangrijk samen te werken met andere bij u betrokken zorgverleners. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts fysiotherapeut of de thuiszorg zijn. We hebben korte lijnen en kunnen zodoende snel handelen.Ons doel is om met verwijzers en collega’s nog meer tot afspraken te komen die de samenwerking bevorderen.

Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op ons vakgebied volgen we regelmatig scholing. Wij verdiepen ons voortdurend in de specialisaties die wij reeds ontwikkeld hebben, zoals behandeling van kinderen en ouderen met een dementie. Wij hebben intercollegiale overleggen en zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Daarbij staan we ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Als Praxis Ergotherapie bieden wij plaats aan stagiaires van de opleiding ergotherapie. Wij vinden het  belangrijk  een bijdrage te leveren aan het opleiden van toekomstige collega’s en aan de ontwikkeling van ons vak.

Als gekeken wordt naar de toekomst is het doel om niet zozeer qua omvang, maar wel qua kennis en specialisaties te groeien.