Het Latijnse woord Praxis betekent handeling. Kinderen, volwassenen en ouderen kunnen om allerlei redenen problemen of beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun dagelijkse handelingen/ activiteiten. Praxis ergotherapie zoekt samen met u naar manieren om de activiteiten toch zo optimaal mogelijk uit te voeren. Uitgangspunt hierbij is  dat u zoveel als mogelijk de regie over het eigen leven kan hebben.

We hechten grote waarde aan persoonlijke aandacht en kleinschaligheid. De client staat centraal. We proberen goed naar uw verhaal te luisteren. Samen met u bekijken we hoe we uw mogelijkheden optimaal kunnen benutten, zodat u het beste uit de behandeling kan halen.

De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving, dus bij voorkeur bij u thuis, in de werksituatie of op school. Behandeling van kinderen vindt vaak plaats in onze praktijkruimte.