Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekeringen.
Per kalenderjaar heeft u recht op tien uur ergotherapie.
Een aantal verzekeraars heeft ergotherapie in hun aanvullende pakket opgenomen.
Als u wilt weten wat u precies vergoed krijgt, leest u dan uw polis na of neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar, dit kunt u nalezen in uw verzekeringspolis.

Sinds 2012 is ergotherapie Direct Toegankelijk, dit wil zeggen dat u zonder een verwijzing van een arts een ergotherapeut kunt inschakelen.  Als u een ergotherapeut wilt inschakelen, kunt u gewoon bellen voor een afspraak. Tijdens het eerste bezoek doet de ergotherapeut een korte screening om te beoordelen of u met uw vraag bij de juiste discipline terecht bent gekomen en of er geen ernstige, niet gediagnosticeerde problemen spelen. Na deze screening wordt u:

  • in behandeling genomen en gaat er een verslag van de screening naar uw huisarts (zodat deze ervan op de hoogte is dat er een ergotherapeut bij u betrokken is) of
  • krijgt u het advies om toch eerst langs uw huisarts te gaan om de klachten waarvoor u bij de ergotherapeut komt, te laten beoordelen en een verwijzing voor ergotherapie te halen.

U kunt het verwijsformulier downloaden in PDF of Word