Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekeringen.
Per kalenderjaar heeft u recht op tien uur ergotherapie.
Een aantal verzekeraars heeft ergotherapie in hun aanvullende pakket opgenomen.
Als u wilt weten wat u precies vergoed krijgt, leest u dan uw polis na of neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar, dit kunt u nalezen in uw verzekeringspolis.

Sinds 2012 is ergotherapie Direct Toegankelijk, dit wil zeggen dat u zonder een verwijzing van een arts een ergotherapeut kunt inschakelen.  Als u een ergotherapeut wilt inschakelen, kunt u gewoon bellen voor een afspraak. Tijdens het eerste bezoek doet de ergotherapeut een korte screening om te beoordelen of u met uw vraag bij de juiste discipline terecht bent gekomen en of er geen ernstige, niet gediagnosticeerde problemen spelen. Na deze screening wordt u:

  • in behandeling genomen en gaat er een verslag van de screening naar uw huisarts (zodat deze ervan op de hoogte is dat er een ergotherapeut bij u betrokken is) of
  • krijgt u het advies om toch eerst langs uw huisarts te gaan om te klachten waarbij u bij de ergotherapeut komt, te beoordelen en toch een verwijzing voor ergotherapie te halen (een ergotherapeut is geen arts en als deze het niet vertrouwt is het zinvol om toch een arts naar uw klachten te laten kijken).

U kunt hier een verwijsformulier downloaden.