Nienke den Ouden-van den Berg en Elise de Vries-Baas vormen samen Praxis Ergotherapie. Het team wordt versterkt door Marieke Droogendijk, Marleen op’ t Hof, Tanja Ista en Veerle van der Rhee

Wij stellen ons graag aan u voor:

Nienke
In 1996 ben ik afgestuurd als ergotherapeut aan de Hogeschool Zuyd. Ik heb inmiddels vele jaren werkervaring. In eerste instantie heb ik vooral met volwassenen gewerkt maar in 2010 heb ik langzamerhand de overstap gemaakt naar het behandelen van kinderen. Ik heb mij uitgebreid om-/bijgeschoold, ben gecertificeerd SI-therapeut en sinds februari 2020 ben ik geregistreerd als kinderergotherapeut.

Ik behandel kinderen met:

 • een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • een vertraagde ontwikkeling
 • een verstoorde prikkelverwerking
 • die problemen ervaren in het dagelijks handelen thuis, op school of in de vrije tijd. Ik vind het daarbij heel belangrijk om ook uit te gaan van hun mogelijkheden en niet enkel van hun beperkingen.

Naast het behandelen van de kinderen, bestaat mijn inzet uit het adviseren en aanvragen van voorzieningen en aanpassingen en het geven van adviezen aan ouders/verzorgers en begeleiders van mijn cliëntjes. Verder zet ik in op een goede samenwerking met ouders, school en verder betrokken begeleiders/behandelaars.

Voor meer informatie zie behandeling kinderen.


Elise
In 1999 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut. Sindsdien heb ik gewerkt als WMO –adviseur bij de gemeente Rotterdam en als behandelend ergotherapeut in de eerste lijn vanuit een verpleeghuis.

Ik behandel/adviseer met name volwassenen en ouderen met:

 • chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat
 • neurologische aandoeningen
 • meerdere chronische aandoeningen
 • chronische pijn en vermoeidheidsklachten
 • dementie en hun mantelzorger

Mijn persoonlijke focus is gericht op zelfstandigheid en kwaliteit van de dagelijkse activiteiten, zowel voor de cliënt als de mantelzorger.
Ik vind het belangrijk om  zorg dicht bij huis aan te bieden, zelfredzaamheid te bevorderen en zodoende bij te dragen aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Voor meer informatie zie behandeling volwassenen.


Tanja Ista
Mijn naam is Tanja Ista. Sinds 1999 werkzaam als ergotherapeut. In de beginjaren heb ik ervaring mogen opdoen met werk in het verpleeghuis op
de afdelingen somatiek, psychogeriatrie, dagbehandeling en jongeren met NAH.  Later ben ik op het kleinschalig wonen gaan werken en heb ik samen met een collega de eerstelijnswerkzaamheden op Goeree Overflakkee opgestart.

Met veel plezier doe ik mijn werk samen met cliënten en collega’s. Het is heerlijk om te denken in mogelijkheden en mensen te ondersteunen en te adviseren zodat ze zeggen:  “Zo lukt het weer!”
Of het nu een kind is dat leert zelfstandig taken op te pakken of dat ik iemand begeleid die door dementie moeite heeft met het organiseren van zijn handelen of dat ik een complexe aanvraag voor een voorziening
verzorg: het is altijd weer mooi om samen te leren en mensen in staat te stellen tot het uitvoeren van zinvolle bezigheden. Luisteren, respect en vertrouwen zijn kernwaarden, die ik wil uitdragen.

Mijn specialisaties zijn:

 • EDOMAH (Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers aan Huis)
 • kinderen
 • valpreventie

Veerle van der Rhee
In 2007 ben ik afgestuurd als ergotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam. Na het behalen van mijn diploma ben ik aan de slag gegaan als adviseur kinderhulpmiddelen. Na 12 jaar met veel plezier als adviseur gewerkt te hebben, merkte ik dat de veranderde regelgeving niet meer passend was bij mijn visie op het werk.
Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het behandelen en ben ik bij Praxis ergotherapie terechtgekomen, waar ik heel blij om ben!
Om de overstap van adviseur naar behandelaar vloeiend te laten verlopen ben ik goed begeleid vanuit Praxis. Ook heb ik mezelf bijgeschoold en de opleiding SI bij kinderen gevolgd en afgerond.

Ik behandel en adviseer:

 • kinderen met schrijf en fijne motoriek problemen
 • hulpmiddelen aanvragen voor kinderen
 • hulpmiddelen aanvragen vanuit de WLZ
 • Volwassenen en jong volwassenen met belasting/belastbaarheids en prikkelverwerkings problemen. (waaronder Covidherstel)

Tijdens mijn behandelingen vind ik het belangrijk om uit te gaan van de interesse gebieden van mijn cliënt. Hiermee sluit ik aan bij het dagelijks leven van de cliënt en bij wat voor diegene belangrijk is (weer) te kunnen.
Het leukste vind ik om samen oplossingen te bedenken die echt passen in iemand zijn huidige leven zowel bij kinderen, jong volwassenen en volwassen.


Alle therapeuten van Ergotherapiepraktijk Praxis staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.