We starten de behandeling met een intakegesprek, waarbij we heel goed en zonder oordeel naar u luisteren. Zo komen we er achter wat voor u belangrijk is om zelfstandig te kunnen (blijven) handelen.
Samen met u bekijken we hoe we uw mogelijkheden optimaal kunnen benutten, zodat u het beste uit de behandeling kan halen.
De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving (thuis, in de werksituatie, op school), maar kan ook plaatsvinden in onze praktijkruimte.

We onderscheiden de volgende stappen:

  • De ergotherapeut inventariseert met u welke problemen u in het dagelijks handelen ondervindt en bepaalt met u welke van deze problemen het belangrijkst voor u zijn.
  • De ergotherapeut analyseert de problemen. Zij kijkt waar de oorzaak van de problemen ligt en bekijkt op welke manier de problemen op te lossen zijn.
  • De ergotherapeut stelt samen met u een behandelplan op. Het kan zijn dat de probleemhandeling op de oude bekende manier getraind wordt, het kan ook zijn dat deze op een andere manier wordt aangeleerd of dat er een hulpmiddel aan te pas komt. Na overeenstemming wordt het behandelplan uitgevoerd, geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
  • Als tijdens de behandeling blijkt dat er hulpmiddelen nodig zijn, adviseert de ergotherapeut u bij de keuze en het leren gebruiken hiervan. U kunt hierbij denken aan aangepast bestek, maar ook aan een rolstoel of beugels bij het toilet. U hoort van de ergotherapeut bij welke instanties u hulpmiddelen en aanpassingen kunt aanvragen. De ergotherapeut kan u begeleiden bij de aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen.
  • De ergotherapeut kan (mantel)zorgers adviseren rondom de verzorging/ begeleiding van een cliënt.
  • De ergotherapeut kan voorlichting geven over ziektebeelden en de gevolgen hiervan voor het dagelijks handelen (dit is een vast onderdeel van mijn behandeling).