Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen. Denk aan handelingen zoals aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s. Dit zijn allemaal handelingen die eigenlijk heel ‘normaal’ zijn of zouden moeten zijn. Het is daarom voor u heel frustrerend als deze dingen niet (meer) lukken.

De ergotherapeut werkt praktisch en bekijkt samen met u hoe u deze activiteiten toch zo goed mogelijk kan uitvoeren. Wat kan u wél en in welke omgeving moet dat gebeuren. Wat zijn de mogelijkheden op school, in huis of op het werk? En wat moet en kan er verbeteren?
Het kan dan gaan om aanpassingen in de inrichting van een huis of kantoor, of de aanschaf van eventuele hulpmiddelen. Maar het kan ook betrekking hebben op de mensen om u heen, zoals familie, vrienden, collega’s, leerkrachten, medescholieren, werknemers of hulpverleners.