Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan het gevolg zijn van een val of ongeluk. NAH kan ook ontstaan door een hersenbloeding (CVA) of een neurologisch ziektebeeld zoals MS en Parkinson. Ook bij mensen met een contusio cerebri (hersenkneuzing) of een hersentumor kan er sprake zijn van NAH.

Mensen met niet aangeboren hersenletsel worden in hun dagelijks handelen vaak belemmerd door cognitieve problemen. De term cognitie komt van het Latijnse woord ‘cognoscere’ wat ‘weten’ betekent. Het woord refereert naar de werking van onze hersenen, waardoor wij in staat zijn onze wereld te bevatten. Cognitie bevat een groot aantal vaardigheden, zoals snelheid en vermogen van denken, geheugen, concentratie, probleemoplossend vermogen en taal.

Een aantal voorbeelden van cognitieve problemen:

  • U heeft moeite om nieuwe informatie te onthouden.
  • U heeft moeite met de volgorde van een bekende taak, zoals koffie zetten.
  • U kunt zich niet goed concentreren en bent snel afgeleid.
  • U heeft moeite om problemen op te lossen.
  • U kunt niet goed inschatten wat u wel en niet kunt.

Vaak wordt er gesproken over onzichtbare gevolgen van hersenletsel, omdat ze voor uw omgeving niet zichtbaar zijn. De gevolgen zijn echter wel van grote invloed op uw dagelijks functioneren. Praxis Ergotherapie biedt hiervoor cognitieve revalidatie therapie. De behandeling is gericht op:

  • Informatie geven over de werking van de hersenen en het hersenletsel.
  • Opnieuw aanleren van vaardigheden,
  • Het leren toepassen van compensatie-strategieën,
  • Het leren gebruik te maken van externe hulpmiddelen.