OuderenBij deze doelgroep kunt u denken aan de volgende ziektebeelden/ aandoeningen:

  • Reuma, arthrose
  • M.E.
  • COPD
  • Overige (ouderdomsgerelateerde) klachten

Voorbeeld:
Mevrouw de Vries (71) heeft reuma. Zij is niet meer in staat om zelf haar huishouden te runnen.  Samen met de ergotherapeut is in kaart gebracht waarom dit niet meer lukte.
Een aantal taken, zoals het uitwringen van een dweil, kan mw. niet meer zelfstandig uitvoeren omdat ze te zwaar zijn. De ergotherapeut heeft hiervoor oplossingen aangedragen, zoals het gebruik van een wringer voor het probleem met het uitwringen van de dweil.
Voor het uitvoeren van het totale huishouden is een nieuwe dagindeling gemaakt,
waarbij aandacht is voor het verdelen van haar energie over de dag. Binnen de nieuwe dagindeling staat een goede afwisseling van taken en rustmomenten centraal.  Uiteindelijk is mw. weer in staat om naar tevredenheid haar huishoudelijke taken uit te voeren.