Categoriearchief: Geen categorie

Long covid en ergotherapie

Eén op de acht Nederlanders houdt langdurig klachten na een coronabesmetting. Dit concluderen onderzoekers van UMC Groningen en het Radboud-UMC naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar long covid (ook wel post covid syndroom genoemd). Gezien de problemen waar deze doelgroep in het dagelijks functioneren mee geconfronteerd wordt, speelt ergotherapie een belangrijke rol in het herstel van de long covid cliënt. Ergotherapie is er op gericht om de long covid cliënt te leren een (nieuwe) balans te vinden in de dagelijkse activiteiten en in de rollen die worden vervult.

Situatie in onze praktijk
Bij Praxis ergotherapie zien wij veel cliënten die te maken hebben met long covid. Het aandeel long covid cliënten is eind 2022 ongeveer 25% van de volwassen cliënten. Dit percentage is nog hoger geweest in het begin van 2022. Eind 2022 merken we dat de toestroom wat lager is. Mogelijk is dit een gevolg van het over algemeen lager aantal besmettingen.
Als we de groep cliënten met long covid bekijken, valt op dat de meesten mensen nog volop in het werkveld zaten/zitten. We zien een gemiddelde leeftijd bij de vrouwen van 43 jaar en bij de mannen ligt dit wat hoger op 51 jaar. Verder valt op dat er meer vrouwen bij ons onder behandeling zijn dan mannen. Ongeveer 2/3 deel van de cliënten zijn vrouwen.

Wat natuurlijk vooral interessant is, is wat wij kunnen betekenen voor deze groep cliënten. Daarvoor staan wij eerst even stil bij de klachten waar deze cliënten mee te maken hebben.

Klachten
Een veel gehoorde klacht waarmee deze groep cliënten bij ons komt, is de vermoeidheid. Met daaruit voortvloeiend de vraag hoe ze daarmee om kunnen gaan in het verdelen van hun energie. Een balans vinden tussen belasting en belastbaarheid is vaak moeilijk. Zeker bij degene die nog werken komen daar ook nog factoren bij vanuit het werk, zoals werkdruk en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Bij langdurige ziekte komt daar ook het proces van re-integratie bij.

Verder zien we ook bij veel cliënten dat de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking) is veranderd. Iemand kan sneller overprikkeld raken van bijvoorbeeld licht of geluiden om zich heen.

Daarnaast kunnen long covid cliënten ook te maken hebben met fysieke klachten, hier wordt met name tijdens fysiotherapie aan gewerkt.

Mogelijke oorzaak en behandeling
Een mogelijke oorzaak van long covid is dat het zenuwstelsel van mensen is ontregeld. Het sympatische zenuwstelsel zorgt ervoor dat je lichaam in actie komt en is ook verantwoordelijk voor de ‘vecht-of-vlucht reactie’ die optreedt bij acuut gevaar. Deze reactie wordt gekenmerkt doordat de hartslag omhoog gaat en de ademhaling sneller wordt, maar de spijsvertering bijvoorbeeld juist langzamer gaat. Door de ontregeling zit het lichaam onbewust voortdurend in de vecht-of-vlucht reactie, terwijl het juist heel belangrijk is dat het zenuwstelsel kan kalmeren. Het creëren van een goede balans helpt mensen uit de vecht-of-vluchtreactie te komen.

Als ergotherapeut luisteren we naar het verhaal van de cliënt. We gaan samen met de cliënt op zoek naar waar ze tegenaan lopen. Welke problemen ervaren zij in het dagelijks leven. Door goed te registeren wat de knelpunten zijn kunnen we daar vervolgens op inspelen. Mogelijkheden tijdens de behandeling zijn: inzicht geven, de activiteitenweger leren gebruiken, inspanning en ontspanning afwisselen en strategieën leren toepassen. Ook het psychische aspect wordt besproken.

Cliënten laten ons regelmatig weten dat ze veel hebben aan de tips en adviezen die wij ze geven. En dat ze hierdoor zelf beter weten hoe ze iets aan moeten pakken en hoe ze hun dagelijks leven kunnen inrichten.

Wij helpen u graag
Herkent u zich in het bovenstaande verhaal en zou u graag aan de slag willen om de kwaliteit van uw leven te verbeteren?  Neem dan gerust contact met ons op. Drie therapeuten binnen onze praktijk (Veerle, Marleen en Marieke) hebben ervaring met de behandeling van cliënten met long covid.